Welzijnsteam

  • Home
  • Algemene Info
  • Welzijnsteam

Welzijnsteam

Image

Wij vormen een team met heel wat bekwame expertise in de hulpverlening:

2 leerlingbegeleiders, een logopediste, het CLB, het ONW, een psycholoog, een interne pedagogische begeleider,
een orthopedagoge en de pedagogische coördinator.

Samen trachten wij de noden van zowel de leerlingen als de leerkrachten in kaart te brengen en handelingsgericht te werken. Dit doen we steeds in overleg met de ouders.

Voor meer info, neem gerust contact met ons op.

ZorgRASP

Respect
Respect voor de kwaliteiten en valkuilen van de jongeren. Een individueel aangepast traject is mogelijk.
Respect voor ieders verhaal.
Respect voor de achtergrond van de leerling MAAR in de klas vertrekken vanuit zijn/haar eigen interesses en capaciteiten.

Ambitie
Leerkrachten die creatief zijn en out of the box denken en handelen met de talentontwikkeling van de leerling als doel.
Aandacht hebben voor de individuele leerstijl van de leerling en de ambitie om hier ook het lesgeven op af te stemmen.
Een brede basiszorg en verhoogde zorg uitbouwen waarbij we proberen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Samen
We delen kennis, bevorderen elkaars creativiteit en werken samen oplossingsgericht.
Samen werken aan een gedifferentieerd aanbod.
Samenwerken binnen de school maar ook met externe partners met als doel het versterken van ieders expertise en handelingen.
Handelingsgericht aan het werk gaan met alle betrokken actoren in het leerproces van de leerlingen.

Perspectief
We creëren samen een zinvolle toekomst voor onze jongeren.
We willen dat ze als toekomstige professionals hun plaats op de arbeidsmarkt vinden of hun weg naar het hoger onderwijs.
We willen een hogere gekwalificeerde uitstroom.