Inschrijven

  • Home
  • Contact
  • Inschrijven

Informatie vooraf

Vanaf woensdag 5 mei 2021 is het mogelijk om digitaal in te schrijven voor het Don Bosco Technisch Instituut, School voor Wetenschap, Welzijn en Techniek.

Je kan inschrijven voor het voltijds – of het deeltijds onderwijs. Je inschrijving is na bevestiging meteen geldig. Een aantal documenten kunnen op een later tijdstip in orde worden gebracht. U ontvangt hiervoor dan een e-mail om verder af te spreken.

Wegens COVID-19 maatregelen is een bezoek aan de school enkel mogelijk na afspraak.

Wie niet via de digitale weg kan inschrijven, kan nu reeds een afspraak maken met de school om de inschrijving vanaf 25 mei te vervolledigen. De e-mail met datum geldt om de volgorde in de afspraken te bepalen.

Voor vragen kan u steeds terecht bij:

  • 1ste graad: Claire-Eline Theyskens claireeline.theyskens@donboscobrussel.be / 0472 13 03 04
  • 2de graad: Jasmien Hooyberghs jasmien.hooyberghs@donboscobrussel.be / 0484 65 04 24
  • 3de graad: Joeri Van Hout joeri.vanhout@donboscobrussel.be / 0486 21 57 22
  • Deeltijds: Elisabeth Verschoore elisabeth.verschoore@donboscobrussel.be / 0478 95 21 01

Inschrijvingsformulier

Kies je toekomstige klas

Tijdens de screening die in de eerste 2 weken van september zal plaatsvinden, is er nog een mogelijkheid om een definitieve keuze te maken.
Tijdens deze screening komen alle opleidingen aan bod. Geef hier de keuze die het best aanleunt bij je interesse.


Gegevens leerlingOuder(s) / Voogd / Verantwoordelijken

1e persoon

2e persoon

Verantwoordelijke op verblijfsadres (centrum/internaat/opvanghuis/...)


Derden (gegevens in geval van nood)

1e persoon

2e persoon


Schoolgegevens schooljaar 2020-2021Voorkeur keuze voor een afspraak op onze school


Eerste keuze

Tweede keuze

Derde keuze


Bevestiging van aanmelding door:De Wet Persoonsgegevens (25 mei 2018) is van toepassing op de persoonsgegevens die in dit formulier opgevraagd worden.
De school verwerkt deze gegevens voor de eigen schooladministratie.
Je hebt het recht de gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren.

De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met de instemming van de andere ouder.